Actuele thema’s

Haringvlietbruig / Heinenoordtunnel
Op initiatief van Gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat en het Brabants Mobiliteitsnetwerk willen zij een informatie-inloop organiseren voor alle ondernemers in Willemstad e.o. rondom de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.
Hart voor Willemstad / Ondernemersplatform Willemstad willen dit faciliteren en nodigen hierbij alvast alle ondernemers, van winkels, bedrijven, horeca, etc. uit voor deze bijeenkomst.
Welke zal plaatsvinden op maandag 12 december van 11.00 – 13.00 uur, in ‘De Campagne’ van Water Vereniging Willemstad aan de Lantaarndijk.
Cruisesteiger

Cruisesteiger – Een project dat voor veel reuring zorgt in Willemstad, waarbij een aantal inwoners zich zelfs verenigd heeft in Zicht op de Overkant met als doel de oevers van Willemstad vrij te houden van de beoogde steiger aan de Oostzijde die bedoeld was als aanlegplaats voor grote cruiseschepen (130 meter) waarbij de vrees ook nog eens bestond dat de meeste passagiers Willemstad vooral zouden gebruiken als overstap naar omringende trekpleisters in plaats van op de goede wijze iets bij te dragen aan de lokale economie zoals supermarkt, winkeltjes horeca en stadsgidsen. De stadstafel/Hart voor Willemstad zetten zich ervoor in om deze discussie met de betrokken ambtenaren en het college in goede banen te leiden.
Update: in april 2020 is door het college besloten te stoppen met dit project. 

 

 

 

Download de Powerpoint presentatie

Havenfront/Appartementen

Havenfront/Appartementen – Door een ontwikkelaar is een plan ontwikkeld om het gebied naast Van Bellen Surf & Snow om te zetten van Toerisme en Recreatie naar appartementen. Deze ontwikkeling van appartementen bij het havenfront valt niet goed bij de meeste ondernemers en bewoners omdat ze het beschermd stadsgezicht van Willemstad en het historisch vrije schootsveld rondom Willemstad verstoren en de beoogde broodnodige toeristische invulling conform het bestemmingsplan zullen belemmeren. Toerisme en Recreatie is een van de dragende pijlers onder de lokale economie maar zorgt tegelijkertijd voor een spanningsveld tussen inwoners en horeca binnen de vesting. Het bestemmingsplan gaat ervan uit dat door meer activiteiten toe te staan buiten de vesting op de locatie Havenfront er een win/win zal ontstaan.
Update: Namens de stadstafel/Hart voor Willemstad wordt in samenwerking met de betrokken ambtenaren een bespreking opgezet met de ontwikkelaar om de wederzijdse standpunten te bespreken.

De onderstaande pdf bestanden zijn vrij ter inzage te downloaden.

Concept voorstel alternatief waterlijn Willemstad.pdf

200210 DEF visie waterlijn willemstad.pdf

53972 Project 014 Havenfront – svz Appartementen Havenfront Willemstad.pdf

0602 RV bestemmingsplan Havenfront Willemstad, 2e herziening.pdf

Havenfront-062520CLU-FINAL

200626 DEF raadsinformatieavond havenfront HvW

Scholenontwikkeling multifunctioneel gebouw

Scholenontwikkeling multifunctioneel gebouw – Van origine is dit project ontstaan door ruimtetekort op de Willem de Zwijgerschool en de roep vanuit Willemstad om te kijken of verschillende activiteiten zoals BSO, KDV, Gymzaal, Scholen en eventuele gemeenschapsruimten of activiteiten daarvan samen konden komen op één locatie.
Update: Status is dat er een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden waar de sportvelden als beoogde locatie naar boven zijn gekomen. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt met alle betrokken partijen. 

Woningbehoefteonderzoek

Woningbehoefteonderzoek – Door de gemeente is een woningbehoefteonderzoek aangekondigd. Dit wordt van harte ondersteund vanuit de stadstafel/Hart voor Willemstad. Meer woningen zorgt er niet alleen voor dat mensen in Willemstad kunnen blijven wonen, maar ook voor meer draagvlak voor de lokale economie. Er is een werkgroep in oprichting rondom het aanstaande wonignbehoefteonderzoek. Iets wat belangrijke richting zal geven aan eventuele uit- en inbreiding van woningen in Willemstad waarbij breed gekeken wordt waaraan behoefte bestaat: welke en hoeveel woningen, voor wie en op welke locatie zijn daarbij enkele belangrijke vragen. 
Update: Aanmelding is mogelijk als betrokken lid van de werkgroep.

WOW

WOW – Werkgroep Ouderen Willemstad – Gebleken is dat het in Willemstad lastig is voor onze lokale ouderen om in Willemstad op hoge leeftijd te kunnen blijven wonen. Zo zijn vrijkomende woningen In de Veste in feite vrij beschikbaar voor iedere geïnteresseerde, ongeacht de band met Willemstad. Onder leiding van Edwin van Noordt is er een werkgroep opgesteld die zich naast de brede doelstelling van passende woningen voor oudere inwoners ook bezig houdt met het reilen en zeilen van In de Veste (met name rondom het bestuur van de vrijwilligersorganisatie van het steunpunt, de veranderende populatie en een andere rol van Surplus).

De onderstaande pdf is vrij ter inzage te downloaden

Werkgroep ouderen_Edwin van Noordt 100220.pdf

Mauritshuis renovatie

Mauritshuis renovatie – Namens de stadstafel/Hart voor Willemstad wordt regelmatig deelgenomen aan overleggen met de gemeente of bijvoorbeeld beoordelingen van leveranciers voor renovatiewerk.

Update: De realisatie van het Mauritshuis nieuwe stijl is volop aan de gang en krijgt een prominente toeristisch/recreatieve invulling met onder meer een Canonkamer van het Mauritshuis. Lees hier meer https://vvvmoerdijk.nl/ontdek/mauritshuis-willemstad/

Renovatie vestingwerken, Bastion Groningen en doorsteek Oostbeer

Renovatie vestingwerken, Bastion Groningen en doorsteek Oostbeer – De staat van onderhoud is de laatste jaren verslechterd, terwijl de verschillende bastions veel mogelijkheden bieden voor een betere Toeristische invulling of voor lokale bewoners. Stap voor stap zal de vesting opgeknapt worden en er nieuwe zaken gerealiseerd worden. In de voorbije periode zijn onder meer sport- en speeltoestellen rondom de wallen gerealiseerd.

Update: –In overleg met een aantal betrokken inwoners zal Bastion Groningen opgeknapt en heringericht worden, waarbij een deel van de ‘militaire’ uitstraling van weleer terug zal komen. Het wordt beter toegankelijk en aantrekkelijker om te verblijven, inclusief een centraal plein voor kleine evenementen. Door Corona ligt de verdere uitvoering van deze plannen tijdelijk stil.
– Een ander initiatief is een loopbrug vanaf de Oostbeer naar de Oostdijk. Hiermee kan de vesting ontsloten worden voor voetgangers en fietsers richting de dijk, sportvelden en de nieuwe schoollocatie. Een prachtig plan voor toeristen en inwoners. Helaas was de uitvoering gekoppeld aan de realisering van de cruisesteiger en is de realisering van de loopbrug – naar wij hopen voorlopig – stil komen te liggen.

Toegang

Toegang – De toegang naar de vesting is ook al vele jaren onderwerp van gesprek. Met name op zonnige dagen stroomt de vesting vol met auto’s, motoren, fietsers en voetgangers. De gemeente was steeds minder tevreden over de blockers, die veel onderhoud vergden. Een experiment met verkeersregelaars, inclusief parkeren bij de sluizen inclusief vervoer op drukke dagen, verloopt over het algemeen naar tevredenheid.

Update: Ook in Coronatijden blijft Willemstad onverminderd populair. Werd Willemstad in het eerste weekend overspoeld met Belgen, later bleken mensen uit de omliggende gebieden toe aan een broodnodig verzetje. Dit heeft de gemeente doen besluiten tot het aanleggen van een brede corridor om auto’s, motorrijders en brommers zo vroeg mogelijk te weren. In overleg met ondernemers en Hart voor Willemstad is inmiddels de toegankelijkheid voor klanten van de lokale ondernemers beter gewaarborgd.

Afgeronde thema’s

Terrassenproblematiek

Terrassenproblematiek – Hierbij heeft Hart voor Willemstad geholpen om de discussie rondom dit onderwerp in goede banen te leiden. Het doel was om de delicate balans tussen de belangen van inwoners en horeca te bewaren. Nadat discussies tussen horeca, bewoners en gemeente keer op keer op niets uit liepen heeft HvW de discussie breder getrokken en richting aan de discussies gegeven. Op de stadstafel is onder leiding van de burgemeester een compromis ontwikkeld dat inmiddels in werking is getreden.

Parkeerproblematiek/blauwe zone

Parkeerproblematiek/blauwe zone – Er waren al jaren veel parkeerproblemen in de vesting. Met name ’s avonds na 18.00 konden bewoners niet of nauwelijks een parkeerplekje vinden vanwege de bezoekers van de horeca. Na veelvuldig overleg op de stadstafel tussen inwoners, horeca en gemeente en met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken is er samen met de gemeente een blauwe zone ingesteld voor een groot gedeelte van de vesting.

Herinrichting Landpoortstraat & Achterstraat

Herinrichting Landpoortstraat & achterstraat – de staat van deze straten was slecht en in samenspraak met gemeente en bewoners is er een nieuw ontwerp gemaakt wat met behulp van inloopmiddagen beoordeeld kon worden. 

Herinrichting Noordlangeweg

Herinrichting Noordlangeweg – Hier is een werkgroep verkeer aan de slag gegaan op basis van klachten van omwonenden door te hard rijdend en te lawaaig verkeer. De herinrichting heeft inmiddels plaatsgevonden en na een evaluatie zijn er enige aanpassingen doorgevoerd. Overleg over nut en noodzaak van eventuele verdere/andere maatregelen is nodig en zal in een breder kader via de beoogde werkgroep verkeer plaats vinden. 

Fietsstraat Noordlangeweg

Fietsstraat Noordlangeweg – Om betere fietsverbindingen richting Klundert en Zevenbergen te krijgen door de lange polderwegen is er in samenwerking met de gemeente en omwonenden een fietsstraat aangelegd op de Noodlangeweg. 

Trimbaan Vesting

Trimbaan Vesting – Hart voor Willemstad heeft samen met de stichting van de initiatiefnemers geholpen om subsidies binnen te halen voor een trimbaan met sporttoestellen in de openbare ruimte van de verschillende bastions van de vesting. 

Jachthaven Willemstad

Jachthaven Willemstad – Hart voor Willemstad heeft deelgenomen aan de beoordelingscommissie van de nieuwe uitbaters van de gemeentehaven. Per 1-1-2020 hebben John en Willeke van der List van Jachthaven de Batterij dit overgenomen.

Zwembad

Zwembad – Hart voor Willemstad heeft samen met stichting Ons Bad gestreden voor behoud van het zwembad Het Buitendiep. Dit heeft ertoe geleid dat Stichting ons Bad succesvol het zwembad onder beheer heeft kunnen nemen en wordt het succesvol uitgebaat. Hart voor Willemstad draagt nog steeds bij aan discussies over zwembaden op gemeenteniveau. 

Windmolens

Windmolens – In 2012 speelde discussies rondom ophoging van de windmolens bij de Sluizen. Hart voor Willemstad heeft succesvol ingesproken om dit tegen te houden met als motivatie dat het beschermd stadsgezicht verstoord van de historische stad zoals deze is. Tot de dag van vandaag wordt potentiele verhoging van die windmolens door gemeente niet gehonoreerd en uit de RES Regionale Energie strategie gehouden.