Op 23 augustus 2023 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de Gemeente en de Projectgroep Willemshof.

In deze bespreking heeft Wethouder Danny Dingemans aangegeven, dat de Gemeente het volkstuinencomplex
bouwrijp gaat maken en de grond in bouwrijpe staat gaat verkopen aan een op te richten CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

De Gemeente gaat een planologische scan maken, waarbij op verzoek van de Projectgroep een aantal belangrijke zaken worden meegenomen zoals het mogelijk rekening houden met een geluidszone vanwege het voetbalveld en een spuitzone vanwege het aangrenzende agrarisch perceel.

De inschatting is dat er door de CPO ca 14 tot 16 woningen gebouwd gaan worden.

De Gemeente wil in oktober een intentieovereenkomst tekenen met de op te richten CPO.
Dat betekent dat de CPO op korte termijn opgericht zal worden.
Op de bijeenkomst van maandag 11 september om 19.30 uur in het Maritiem Verenigingsgebouw
zal voorgesteld worden een CPO op te richten en zal er een voorstel voor het bestuur gedaan worden.
Er zijn al kandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
U kunt zich aanmelden als lid van de CPO, waarbij de volgorde van de aanmelding in het verleden leidend is.
Tevens zal er gesproken worden over de eerste bijdrage.
Er zijn inmiddels wel een aantal personen op de lijst die elders een woning hebben gekocht of elders een huurwoning hebben betrokken of bijvoorbeeld vanwege leeftijd, afzien van een woning op het volkstuinencomplex.
Dat heeft tot gevolg dat er plaatsen zijn vrijgekomen op de lijst.

Wilt U in aanmerking komen voor een koopwoning op het volkstuinen complex, dan adviseren wij U dringend om naar de bijeenkomst te komen, daar er vergaande beslissingen genomen zullen worden.

September 2023, Projectgroep Willemshof