Inschrijfformulier lidmaatschap

Ja, ik word lid van Stadsraad ‘Vereniging’ Hart voor Willemstad

Inschrijven als

Hart voor Willemstad heeft de volgende contributie regeling: Het 1e lid van een huishouden minimaal € 7,50 per jaar. Elk volgend lid van datzelfde huishouden minimaal € 1,00 extra. 

Wanneer wordt de contributie afgeschreven?
De contributie wordt altijd in het begin van het komende jaar per incasso van uw rekening afgeschreven.