Zienswijze tegen ontwerp-beschikking Camping Bovensluis

Zienswijze tegen ontwerp-beschikking Camping Bovensluis

Op 19 januari jongstleden heeft Hart voor Willemstad (HvW) een zienswijze ingediend op een ontwerpbeschikking van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant. Het betreft een ontwerp-beschikking in het kader van de Wet Natuurbescherming, voor de ontwikkeling van een...
Ledenvergadering Hart voor Willemstad

Ledenvergadering Hart voor Willemstad

Op woensdagavond 20 december houdt stadsraad vereniging Hart voor Willemstad de jaarlijkse ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. De ALV zal gehouden worden in watersportgebouw de Campagne en begint om 19.30 uur. Na afloop van de...
Agenda stadstafel 28 november

Agenda stadstafel 28 november

Beste leden, inwoners en belangstellende, Hart voor willemstad organiseert weer een Stadstafel. Zoals u weet bent u van harte uitgenodigd voor de stadstafel op woensdag 28 november vanaf 19.30 uur in buurthuis Irene. U kunt de agenda voor deze avond hier bekijken....
Moerdijk verder met vier zwembaden

Moerdijk verder met vier zwembaden

Zwembad De Bosselaar Zevenbergen Moerdijk verder met vier zwembaden; Klundert mag eindelijk rekenen op nieuw sportcomplex Er moest alsnog een onderzoek naar de toekomst van de vier Moerdijkse zwembaden aan te pas komen, maar de uitkomst blijft gelijk: Klundert krijgt...
Help mee stemmen!

Help mee stemmen!

Willen jullie ook zo graag dat Ons Bad mee gaat in de toekomstplannen van de gemeente Moerdijk? Stem dan via onderstaande link Toekomst zwembaden Moerdijk | gemeente...