Zwembad De Bosselaar Zevenbergen

Moerdijk verder met vier zwembaden; Klundert mag eindelijk rekenen op nieuw sportcomplex

Er moest alsnog een onderzoek naar de toekomst van de vier Moerdijkse zwembaden aan te pas komen, maar de uitkomst blijft gelijk: Klundert krijgt een nieuw bad, de andere drie blijven open.

Geruststelling bij de actiegroepen, die afgelopen zomer hartstochtelijk gepleit hebben voor het in stand houden van de zwembaden. Met name de Klundertse stichting Behoud De Niervaert vreesde dat nieuwbouw van de baan was als de gemeente alle baden open wilde houden.

Zwembad De Niervaert in Klundert wordt geheel vernieuwd

Winstwaarschuwing

Wethouder Jack van Dorst gaf in het voorjaar een winstwaarschuwing af. De bezoekersaantallen en energiemaatregelen in de vier bestaande zwembaden wogen wellicht niet op tegen de forse investeringen in het in stand houden van al dat zwemwater. ,,Dat was niet alleen mijn conclusie, de gemeenteraad trok ze al eerder tijdens een informatiebijeenkomst over een nieuw sportcomplex De Niervaert.’’

De wethouder zag maar één oplossing: een integraal en duidelijk toekomstplan laten maken waaruit nut en noodzaak van zowel De Niervaert als De Oester in Fijnaart, De Bosselaar in Zevenbergen en Ons Bad in Willemstad kon worden aangetoond. Het één mocht het ander niet schaden.

Zwembad De Oester in Fijnaart

Zwembad het Buitendiep in Willemstad

Mooie plannen van tafel?

De heroverweging gaf veel onrust onder de inwoners. Met name in Klundert, waar het sportcomplex dringend aan vernieuwing toe is, vreesden de inwoners dat alle mooie plannen van tafel geveegd zouden worden. De roep om de baden open te houden, heeft effect. De gemeente stelt voor om alvast 1,2 miljoen euro uit te trekken voor een schetsontwerp voor de nieuwe Niervaert.

Daarnaast wordt drie keer 65.000 euro gereserveerd voor het verduurzamen en exploiteren van de baden in Fijnaart, Zevenbergen en Willemstad. Deze zwembaden worden toekomstbestendig gemaakt voor tenminste 25 jaar. Nieuwe overeenkomsten met exploitanten worden na 2025 met tien jaar verlengd.

Op basis gebruikers­wens en signalen gemeente­raad gaat voorkeur uit naar nieuwbouw Niervaert en aanpassing andere baden

Jack van Dorst, Wethouder Moerdijk

Van Dorst sluit een reeks intensieve gespreksrondes af. ,,We hebben gesproken met exploitanten van de zwembaden, inwoners konden hun mening geven via een enquête en er waren individuele gesprekken met alle stads- en dorpstafels.”

Het sentiment onder de bevolking woog dit keer mee. Van Dorst: ,,Op basis van doelmatigheid was de keuze voor één nieuw centraal gelegen binnen- en buitenbad en verduurzaming van één bestaand buitenbad een logische. Echter, op basis van de gebruikerswens en signalen vanuit de gemeenteraad gaat de voorkeur uit naar nieuwbouw Niervaert en aanpassing van de andere baden.’’

Weinig tijd

Naar verwachting zal de discussie in de raad op 14 december weinig tijd vergen. Bij de algemene beschouwingen spraken alle partijen zich al uit voor behoud van alle zwembaden. Als het aan Van Dorst ligt, komen de schetsontwerpen voor De Niervaert daarna snel van de tekentafel.