Maandagavond 6 mei zat Buurthuis Irene bomvol tijdens de Stadstafel Willemstad. De bijeenkomst, georganiseerd door stadsraad Hart voor Willemstad in samenwerking met de Gemeente Moerdijk, trok veel belangstellende inwoners die hun mening wilden geven en vragen wilden stellen over diverse onderwerpen die spelen in hun stad.

Veel onderwerpen besproken
De agenda van de Stadstafel was goed gevuld. Er waren presentaties van de projectleider van de Gemeente over de grootschalige werkzaamheden in de vesting van Willemstad, waar onder andere de waterleidingen, gasleidingen en rioleringen worden vervangen en glasvezel wordt aangelegd. Ook het waterschap gaf een toelichting op het Dijkversterkingsproject dat over enkele jaren van start gaat.

Vakantiepark Bovensluis zorgt voor zorgen
Een van de belangrijkste onderwerpen van de avond was het vakantiepark Bovensluis. Inwoners uitten hun zorgen over de verkeersveiligheid en de gevolgen voor de leefomgeving. Hart voor Willemstad deelt deze zorgen en benadrukt de toename van autoverkeer, met name op de Oostdijk, die hierdoor onveiliger wordt.

Hart voor Willemstad eist gedegen verkeersplan
Om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen, eist Hart voor Willemstad dat de initiatiefnemer van het vakantiepark een gedegen verkeersplan indient. Dit plan moet aantonen hoe het extra verkeer van en naar het park (inclusief vrachtverkeer, fiets- en wandelverkeer) in goede banen wordt geleid en dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Hart voor Willemstad is van mening dat dit plan essentieel is om te beoordelen of de aanvraag voor het vakantiepark in overeenstemming is met de visie op kwetsbare dijk- en polderwegen in het bestemmingsplan van de gemeente Moerdijk.

Download PDF met verslag van de Stadstafel en de presentatie