Op donderdag 4 juli zal de stadsraad Hart voor Willemstad inspreken tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Moerdijk. De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen. De vergadering begint om 19:30 uur.

Het onderwerp van deze inspreekbeurt is het Vakantiepark Bovensluis. Namens Hart voor Willemstad zal Willem Manneke de zorgen en aandachtspunten rondom de verkeersveiligheid en leefbaarheid in verband met de beoogde ontwikkelingen van het vakantiepark toelichten. De stadsraad vraagt om adequate verkeersmaatregelen voordat de omgevingsvergunning voor het vakantiepark wordt verleend.

Wij nodigen alle betrokken inwoners van Willemstad en andere belangstellenden uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen. Uw aanwezigheid en steun zijn van groot belang om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze omgeving te waarborgen.

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering.