Hart voor Willemstad heeft o.a. Woonproject Plan Oost en Recreatiepark/Camping besproken in de laatste bestuursvergadering en worden serieus bekeken en op de voet gevolgd

Plan Oost:

Alhoewel er voor Plan Oost nog te vroeg is om daarover iets te zeggen, plannen zijn nog niet concreet, vergunningen nog allemaal in aanvraag, etc. hebben wij wel al contact gehad met een van de mensen van Novaform en daar is uitgekomen dat men graag met een groep belanghebbenden rond de tafel wil zitten om meer voeling te krijgen met de omgeving en zaken die ons raken. Dat zien wij als een positieve stap.

Men heeft zich hiervoor inmiddels kunnen opgeven via HvW en daaruit is een lijst met namen gekomen die de werkgroep Woonproject Oost vorm zal gaan geven. Deze werkgroep leent zich dan uitstekend voor een meer intensiever contact waar het gaat om de ontwikkeling en uitwerking van het plan. Hiervoor worden de mensen binnenkort uitgenodigd.

Inmiddels is ook bekend dat er door Novaform een inloopavond georganiseerd gaat worden voor alle belangstellenden, die staat nu gepland op 12 juli in de avond. Hierbij zal het Hart voor Willemstad ook aanwezig zijn. Binnenkort zal dit ook gecommuniceerd worden in ‘De Ster’ en de locatie.

Nieuw te bouwen Recreatiepark, op voormalige Camping Bovensluis:

Hierover hebben wij nog niet echt iets concreet vernomen, niet anders dan dat men een vergunning heeft aangevraagd maar deze nog niet volledig is, er is uitstel aangevraagd en dat is nog 7,5 week te gaan.

Communicatie:

Voor beide projecten hebben wij aangedrongen bij Luc Willems de coördinator van de ‘Kern Willemstad’ van de Gemeente Moerdijk, om hierover binnenkort beter te gaan communiceren omdat er nu heel veel onduidelijkheid heerst en dat dit voor veel verwarring zorgt. Wij hebben aangegeven dat mensen in buitengebied zich zorgen maken voor de toekomst.

Logistiek:

Ook voor beide projecten is het belangrijk dat er goed naar de aan- en afvoerwegen wordt gekeken, daarover is al meermalen contact geweest met de Gemeente Moerdijk. En vanuit een klein comité van de werkgroep Verkeer is al een mooi initiatief plan bedacht, welke is aangeboden aan de Ambtenaar Verkeer. Dit is echter nog een praat stuk en moet nog verder aan gewerkt worden. Als ook trouwens voor de fiets- en wandelpaden, die wij daar waar mogelijk in willen integreren. Deze werkgroep komt 30 juni weer bij elkaar. Bespreken dan ook of het zinvol is deze presentatie op de site te zetten en of de werkgroep hier ook mee eens is. Daarover willen wij eerst graag met alle leden overeenstemming hebben.

Al deze zaken worden binnenkort ook onder de aandacht gebracht bij Danny Dingemans wethouder van de Gemeente Moerdijk.

Daar waar mogelijk houden wij u graag op de hoogte.