Hart voor Willemstad update lopende zaken 

Beste inwoners van Willemstad, Leden en andere belangstellenden, 

We zijn al weer bijna een jaar onderweg in deze corona-crisis, wat ook betekent dat er al meer dan een jaar geen stadstafel in gebouw Irene heeft plaatsgevonden. Gezien de vele zaken die er spelen een groot gemis. Daarom geven we u kort een tussenstandje van de lopende projecten.

  • Scholen / nieuwbouw Multifunctioneel Centrum: een externe adviseur zal de kar gaan trekken om een structuur op te zetten die de verschillende partijen in de toekomst aan elkaar verbindt (als mede-bewoners in het pand). Daarnaast heeft men het doel om aan de hand van een programma van eisen tot een goed ontwerp te komen.
  • Havenfront: de gemeente zal op basis van de uitkomst van de enquête eind 2020 (de uitslag hee> u kunnen lezen in De Ster) een advies sturen in een raadsinformatiebrief. Deze brief zal een der deze dagen naar buiten komen. Daarnaast vinden er gelukkig parallel nog steeds verkennende gesprekken plaats met geïnteresseerde partijen voor met name een Toeristisch en Recreatieve invulling. Ook scenario’s met deels woningbouw komen daar in voor wat nog steeds een bestemmingswijziging van het perceel zal in houden. Dit blijft een belangrijke horde te nemen en kan alleen lukken bij een goed plan wat gedragen wordt door alle partijen. Verder wordt er bekeken of er op korte termijn al iets zou kunnen gebeuren om het gebied wat meer reuring te geven. Dit zou een tijdelijke opzet kunnen zijn.
  • Project Willemshof: zoals u heeft kunnen lezen is een werkgroep onder leiding van Marten Meijer en Arie van der Giessen al een tijdje bezig met het onderzoeken van een project om een aantal levensloopbestendige huur- en koop woningen te bouwen. Deze gesprekken gaan er goed en het project wordt steeds concreter voor wat betreft locatie, invulling en aantal huizen. Hier is inmiddels vaste begeleiding van de gemeente op gezet en we verwachten binnenkort een informatieavond te kunnen organiseren om de geïnteresseerden te informeren van de status. Normaliter was dit project nu zeker op een niveau geweest om te presenteren op een stadstafel.
  • Woningbouw Willemstad-Oost: hier zal in de 2e helft van het jaar een startdocument voorbereid worden door de gemeente om een eerste aanzet te geven naar de ontwikkeling van een nieuwe wijk. Een belangrijk onderwerp met het huidige tekort aan woningen.
  • Werkgroep verkeer: 14 dagen geleden is er weer een verkeersoverleg geweest onder leiding van Wethouder Dingemans. Hier zijn onder andere opnieuw de Noordlangeweg besproken en zal ook de blauwe zone in de vesting geëvalueerd gaan worden. Verder blijven we veel vragen krijgen over het verbeteren van de veiligheid voor wandelaars, hardlopers en fietsers langs de Maltaweg, Hellegatsweg, Lantaarndijk. Aanleg van een fiets- en wandelpad is dan ook het doel.
  • Gebiedsplannen en Vitale Centra: De actualisatie van de gebiedsplannen is vertraagd door een gebrek aan capaciteit bij de gemeente. De geïnteresseerden om deel te nemen zijn op de hoogte gebracht door de gemeente en hopelijk kunnen we in Maart/April dan toch van start gaan. Tevens is het project Vitale centra geagendeerd waar veel van de zelfde zaken aan bod komen. Hoe de 2 onderwerpen exact bij elkaar komen in verschillende sessies zullen we zien en is mede afhankelijk van de Corona perikelen of we elkaar fysiek kunnen ontmoeten in gebouw Irene.
  • Ondernemersplatform: onder leiding van Liesbeth Mak worden stappen gemaakt om een ondernemersplatform op te richten. Binnenkort in De Ster hier meer nieuws over. Verder lopen er enorm veel andere goede kleinere initiatieven waar we ongetwijfeld meer van zullen melden in de komende tijd. 

Heeft u vragen? 

Mail ons op: info@hartvoorwillemstad.nl 

Bestuur Hart voor Willemstad 

Willem, Sander, Caesar, Jerry, Bert, MarFn en Liesbeth 

Document Hart voor Willemstad
katern de Ster feb 2021-v1