Beste inwoners van Willemstad, leden en belangstellenden.

Beneden bijgevoegd vindt u een update van de lopende projecten binnen Hart voor Willemstad:

Update woningbouwplannen Willemstad:
Project Willemstad-Oost lijkt wat stilgevallen te zijn onder druk van verschillende oorzaken. Stikstof problematiek, stijgende rentes, een nieuwe Bouw-wet met daarin nieuwe eisen over een andere verdeling van type woningen dat mag worden gebouwd. De ontwikkelaar is alles opnieuw door aan het rekenen. Zodra daar meer voortgang is zal de werkgroep met gemeente en ontwikkelaar weer van start gaan.

Project Willemshof:
De projectgroep Willemshof heeft in januari overleg gehad met wethouder Dingemanse. Tijdens het overleg heeft de projectgroep aangegeven mogelijkheden te zien om de gemeentelijke procedure te versnellen en snel een ontwikkelaar/aannemer voor de Willemshof te vinden. De projectgroep is nu in afwachting van een schriftelijke reactie van de jurist van de Gemeente. In elk geval heeft de Projectgroep van de Gemeente de toezegging gekregen om mede de eisen en wensen van de Projectgroep in te mogen brengen in de aanbesteding en de Gemeente zal, indien mogelijk, meewerken om de inschrijflijst van belangstellenden te eerbiedigen.

Werkgroep verkeer:
Tijdens de laatste stadstafel heeft de werkgroep verkeer een masterplan voor Willemstad gepresenteerd waarin is nagedacht over hoe verkeerstechnisch om te gaan met mogelijke nieuwe woonwijken, de ontwikkeling van Camping Bovensluis en bijvoorbeeld de wensen rondom fiets- en wandelpaden zoals die in Willemstad leven. Dit document is afgelopen woensdag formeel aan Wethouder Dingemans overhandigd in het Mauritshuis.

Project verduurzaming Vesting Willemstad:
tijdens de laatste stadstafel is aangekondigd dat de gemeente de stichting Buurkracht heeft gecontracteerd om te helpen bij het opstarten van diverse verduurzamingsprojecten binnen de gemeente. Energiek Moerdijk heeft toegezegd dit project mede te begeleiden. In de komende weken zal bij de inwoners van de vesting in bezit van een koopwoning een enquête op de mat vallen. Het doel is om de energiebesparende maatregelen in kaart te brengen en animo te polsen voor inwoners die willen helpen bij dit project. Meer hierover zal volgen in de volgende Ster.

Haringvlietbrug/Heinenoordtunnel:
het ondernemersplatform onder leiding van Liesbeth Mak is hier volop mee bezig om de belangen van inwoners en ondernemers in Willemstad en Helwijk onder de aandacht te brengen. Dit heeft u al eerder in De Ster kunnen lezen. Op 13 februari is er voor de ondernemers een nieuwe bijeenkomst samen met RWS, Gemeente Moerdijk en Mobiliteit Brabant.

Project Vitale Centra/ Bastion Groningen:
Dit project zal zich richten op het daadwerkelijk realiseren van het opknappen van Bastion Groningen en de doorsteek van de Oostbeer bij de jachthaven. Een werkgroep van Hart voor Willemstad is hier mee bezig werkt samen met de gemeente aan een voorstel voor de finale realisatie van dit plan.

Andere activiteiten zijn o.a. de evaluatie de toekomstige bestemming van Fort de Hel, de evaluatie van het functioneren van de Stadstafels binnen de gemeente Moerdijk en de viering van 400 jaar Mauritshuis.

Activiteiten:

  • 14 februari Collegeoverleg
  • Maandelijks bestuursvergadering
  • Plannen nieuwe Stadstafel maart/april (definitieve datum volgt)

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar: info@hartvoorwillemstad.nl