Beste leden, inwoners van Willemstad, Helwijk en omgeving en belangstellenden, In de maande juni/juli is er veel activiteit geweest rondom de diverse zaken die er spelen in Willemstad. Hierbij een korte update.

Haringvlietbrug

Ons ondernemersplatform onder leiding van Liesbeth Mak heeft een afspraak gehad met Wethouder Dingemans om zaken te bespreken en zorgen te uiten over de sluiting van de brug medio juni 2023 voor 6 a 8 weken. We zullen op zoek moeten naar
oplossingen om Willemstad bereikbaar te houden en de impact voor ondernemers zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door de duur te verkorten en te werken aan een eventuele oplossing met een pont.

Werkgroep verkeer

Deze is erg actief geweest de laatste weken en heeft tijdens de laatste stadstafel al een manifest aangeboden vwb Fiets- en Wandelpaden aan de betreffende ambtenaar. Verder is uitgebreid meegekeken naar de gevolgen van Willemstad-Oost, Camping Bovensluis en zijn er voorstellen & een visie uitgewerkt om de logistieke verbindingen te verbeteren. Deze zal aan de gemeente aangeboden worden.

Willemstad-Oost

Na de inloopavond van afgelopen dinsdag zal de volgende stap zijn dat HvW een werkgroep/klankbordgroep zal faciliteren. Deze zal binnenkort van start gaan om de feedback o.a. uit de inloopavond te bespreken.

Camping Bovensluis

Hier is de zienswijze van de ontwikkelaar inmiddels publiek maar de deifinitieve aanvraag van de vergunning nog niet compleet. Dit levert wat onzekerheid op wat men precies wel en niet wil en daardoor ontstaat er onrust onder bewoners. Dit moet zo snel mogelijk weggenomen worden door betrokken partijen.

Project Willemshof

Project Willemshof loopt nog steeds met de nodige uitdagingen.
Er ligt een goed plan, er zijn kopers en huurders. Nu moet de grond aangekocht gaan worden. Binnenkort vinden er weer gesprekken plaats met de gemeente om het raamwerk om echt te gaan ontwikkelen helder en klaar te krijgen. We houden u op de hoogte.

Verduurzaming Willemstad Vesting

In het najaar zal een nieuw project van start gaan wat zich zal richten op verduurzaming van de kern Willemstad. Hier zal een externe partij gecontracteerd worden om het proces te begeleiden.

We wensen u een fijne zomer alvast. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties. Mail dan naar: info@hartvoorwillemstad.nl