Draagvlak en algemeen belang Willemstad

Willemstad heeft een aantal lopende grotere zaken die van groot belang zijn voor de leefbaarheid van Willemstad nu en in de toekomst. Als Hart voor Willemstad zijn we daar volop mee bezig in samenspraak met de werkgroepen en de stadstafel. Dankzij de corona crisis zal het tempo de komende weken helaas wat lager liggen. Mede omdat de gemeente Moerdijk eigenlijk ook al op slot zit. Overleggen zijn gestopt en we beperken ons tot mail en bel afspraken. 

We maken daarom gebruik van deze gelegenheid om het belang te benadrukken van het lidmaatschap van Hart voor Willemstad.
Als het gaat om draagvlak in Willemstad voor de lopende zaken en ideeën waar we aan werken, is het belangrijk om continue met elkaar als leden, inwoners en ondernemers te communiceren. Normaliter doen we dit op vier niveaus: bestuur Hart voor Willemstad, werkgroepen van de stadstafel, de stadstafel zelf (4x per jaar) en communicatie via de media waarbij De Ster veruit het belangrijkste kanaal is. Echter met de grotere issues die er spelen, is het belangrijk dat we met zoveel mogelijk inwoners en ondernemers serieus werk van de belangen van Willemstad maken. Immers: hoe groter de achterban, hoe groter het draagvlak en zwaarder jullie stem weegt in de verschillende zaken.

Vandaar ook dat u in deze versie van de ster een katern vind voor het lidmaatschap van Hart voor Willemstad. Als u interesse heeft om lid te worden kan dat met dit inschrijfformulier. Wilt u ook actief te zijn in éen van de werkgroepen van de stadstafel? Geen verplichting maar ook dat kan!
Vul voor beide gevallen het formulier in en lever het in op de adressen genoemd op het inschrijfformulier.
U kunt ook altijd even mailen naar info@hartvoorwillemstad.nl of inschrijven via www.hartvoorwillemstad.nl via menu en dan de knop Contact.

Alvast bedankt!
Wij wensen u allen veel gezondheid en let op elkaar.