Tijdens de Stadstafel van 6 mei jl. presenteerde Hart voor Willemstad de plannen van projectontwikkelaar EstateInvest voor de realisatie van een hotel en twee appartementencomplexen met elk 7 appartementen aan het Havenfront. De plannen werden met belangstelling ontvangen door de aanwezigen.

Omgevingsdialoog
Naast de presentatie van de plannen werd ook de opzet van de omgevingsdialoog toegelicht. Deze dialoog, gericht op burgerparticipatie, wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau De Plekkenmakers, ingehuurd door de projectontwikkelaar.

Gemeente en Hart voor Willemstad betrokken
De Gemeente Moerdijk is nauw betrokken bij het proces. Ook de stadsraad Hart voor Willemstad is uitgenodigd om deel te nemen. Hart voor Willemstad zal haar rol gebruiken om de input van haar leden te geven en om toe te zien op een goede uitvoering van de participatie en om te beoordelen of het plan aansluit bij de visie die in 2020 is opgesteld door een brede werkgroep van circa 20 Willemstadse inwoners en ondernemers in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Moerdijk.

Eerdere plannen verworpen
In het verleden zijn er diverse voorstellen voor de inrichting van het Havenfront geweest. Na uitgebreide burgerparticipatietrajecten werden deze plannen echter verworpen. De appartementencomplexen voldeden niet aan de eisen en waren in strijd met het Bestemmingsplan.

Nieuw plan: afwijking van Bestemmingsplan
Het huidige plan oogt veelbelovend, maar wijkt ook af van het geldende Bestemmingsplan omdat het niet alleen een toeristische en recreatieve invulling heeft, maar ook een woonbestemming met de appartementen.

Gemeente: principebesluit na afronding omgevingsdialoog
De Gemeente Moerdijk geeft aan dat er nog geen tekeningen zijn ingediend en dat het gemeentebestuur de uitkomst van de omgevingsdialoog afwacht. Op basis van deze dialoog zal een principebesluit worden genomen over het vervolg.

DromenLab: 22 mei op de projectlocatie
Op 22 mei start de omgevingsdialoog met het DromenLab op de projectlocatie. De Plekkenmakers organiseren hier een “energiek, creatief en dynamisch participatie event”. Hart voor Willemstad roept alle inwoners op om hun mening te geven tijdens het DromenLab.

Klik hier om naar de DromenLab website te gaan

Jouw mening of vraag?
Je kan natuurlijk ook direct met ons contact opnemen om jouw mening met ons te delen.
Gebruik hier voor het contactformulier of spreek ons direct aan.