Van Ondernemersplatform inzake Haringvlietbrug

Zevenbergen, 22 juni 2022

Hart voor Willemstad en Ondernemersplatform in overleg met wethouder Dingemans

Aanwezig: Danny Dingemans (Wethouder Economische Zaken / Verkeer & Toerisme), Bella Verschoor (beleidsadviseur Mobiliteit), Martin Buil, Liesbeth Mak, Carry van Zuilichem

Afsluiting Haringvlietbrug

 • Ondernemersplatform uit haar zorgen voor West-Brabant met het sluiten van de Haringvlietbrug medio juni 2023 gedurende 6 a 8 weken
  • Hoge kosten van omrijden
  • Verkeerschaos rondom Moerdijkbrug
  • Schoolgaande kinderen / bussen
  • Agrarische bedrijven
 • Vraag is of het mogelijk is om de tijd te verkorten van de afsluiting richting 4 weken.
  • § Antwoord: nee. De aanbesteding is ondertussen gedaan richting de aannemers. Hier staan de werkzaamheden nauw in beschreven binnen een strak tijdspad. Er zal geen 24 uur per dag aan de brug gewerkt gaan worden. Reden dat als de werkzaamheden overdag uitlopen, deze ’s nachts ingehaald kunnen worden.
 • Danny Dingemans neemt deel namens gemeente Moerdijk aan een bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat, Gemeente Goeree Overflakkee en Schouwen-Duivenland.
  • In dit overleg wordt o.a. gekeken naar mogelijkheden om de belasting op de gebruikers van de brug tegemoet te komen. Denkende aan:
   • · Een pont van Willemstad naar Numansdorp met bijpassende transfer richting bushaltes, etc.
   • · Eventueel overnachtingen voor studenten in Rotterdam tijdens tentamens, etc.
   • · Gebruikers van de brug faciliteren om ideeën te delen, waarbinnen Rijkswaterstaat iets kan betekenen. Weten wat er speelt. Bijv. een boer uit Zuid-Holland die land heeft in Brabant, in contact brengen met een boer uit Brabant met grond in Zuid-Holland, om zo land voor een periode te ruilen en werktuigmateriaal te faciliteren zodat aan weerszijde van de brug voldoende apparatuur is om het land te bewerken.
    Middels nieuwsbrieven hoopt RWS burgers te bereiken om ideeën aan te dragen.
 • De samenwerking met een grote, complexe organisatie zoals Rijkswaterstaat verloopt moeizaam, omdat de Hoeksche Waard onder een ander regio binnen RWS valt dan Noord-West Brabant, waarbij beide regio’s niet gewend zijn om met elkaar samen te werken en ieder een eigen coördinatie/inrichting hebben.
 • Vanuit Willemstad is er vooral behoefte aan informatie richting de inwoners en ondernemers over de huidige stand van zaken en dat er ook gezocht wordt naar alternatieven.
  • Bella geeft aan dat er een communicatie-groep wordt opgesteld. De discussie bij gemeente Moerdijk is dat Rijkswaterstaat zelf haar communicatie naar buiten wil brengen, mits bepaalde beslissingen definitief zijn. Dat laat tot op heden op zich wachten.
  • Danny zegt toe binnen enkele weken een update te geven van de huidige stand van zaken. Vermoedelijk middels een bericht via De Ster en digitaal platform.