Maandagavond 24 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Stadsraad Hart voor Willemstad plaats in het watersportgebouw de Campagne. De opkomst was goed en de vergadering verliep in een positieve sfeer. Het belangrijkste agendapunt van de avond was de uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe leden, waardoor het bestuur nu weer uit zes personen bestaat.

Tijdens de vergadering werden Willem Manneke en Sietse Maat officieel benoemd als nieuwe bestuursleden van Hart voor Willemstad. Hun toetreding werd door de aanwezige leden met enthousiasme ontvangen en unaniem goedgekeurd. Met deze versterking kan de stadsraad haar inspanningen voor de gemeenschap van Willemstad verder uitbreiden en intensiveren.

Naast de benoeming van de nieuwe bestuursleden werd het jaarverslag 2023 gepresenteerd, waarin het bestuur terugblikte op een jaar vol ontwikkelingen en activiteiten. Er werd een overzicht gegeven van de behaalde resultaten en inspanningen van de vereniging. Vervolgens werd er vooruitgekeken naar 2024, waarin verschillende nieuwe projecten en initiatieven werden besproken.

Tijdens de rondvraag kregen de leden de kans om vragen te stellen en suggesties te doen. De vergadering werd afgesloten met een oproep aan alle leden en belangstellenden om actief betrokken te blijven bij de activiteiten van Hart voor Willemstad.