Even terugkijken

De laatste weken zijn we als stadsraad en tafel druk bezig geweest met opvolging van de grotere projecten in Willemstad zoals de scholenontwikkeling op de sportvelden, de steigerontwikkeling en de invulling van de waterlijn Willemstad. Na goed werk van de werkcommissie visie van de stadstafel is er succesvol in de raadscommissievergadering ingesproken rondom het steigerproject waar een pas op de plaats gemaakt is qua ontwikkeling. Dit vooral omdat het draagvlak hiervoor onder de bevolking lijkt te ontbreken. Cruise toerisme zoals het nu is in Willemstad is zeker welkom en daar kunnen we binnen Willemstad nog veel meer uithalen, ook nu al. Daarnaast zal de positieve ontwikkeling van het multifunctionele scholengebouw op de velden van de Kogelvangers de ontwikkeling aan de Oostkant als het om een steiger gaat verder bemoeilijken vanuit een verkeersoogpunt. Wel hebben we mooie voorstellen voor het opknappen van Bastion Groningen en de doorsteek van de Oostbeer gezien op de laatste stadstafel. Ook krijgt Willemstad per 1 januari komend jaar een nieuwe exploitant voor de gemeentehaven. Ook zonder een steiger aan de Oostkant dus mooie ontwikkelingen en mooi om het jaar positief mee af te sluiten.

De komende weken:
Met name vanwege het feit dat er nog geen finale conclusie is rond de steiger (voorlopig wordt hier momenteel alleen een pas op de plaats gemaakt) en deze net als de mogelijke ontwikkeling van de appartementen bij de ingang van Willemstad en de ontwikkeling van bastion Groningen allen frequent voorbij komen aan de stadstafel, werkt de stadstafel momenteel een integrale visie uit voor de Willemstadse Waterlijn. Er lijkt een mogelijkheid te zijn om de inrichting van het gebied rondom Van Bellen Surf&Snow en de jachthaven De Batterij toeristisch en recreatief te houden en ruimere invulling te geven. De mening vanuit Willemstad is daarbij vitaal om een breed gedragen plan te maken en te voorkomen dat het appartementen project eenzelfde lot bezegeld is als de steiger: discussie, vertraging en frustratie. Dit kan worden voorkomen door eerst met ons allen vast te stellen hoe we de eindsituatie voor de Willemstads Waterlijn voor ons zien binnen Willemstad.

Tenslotte willen even melden dat op 17 december onze jaarlijkse ALV plaatsvindt gevolgd door een kerstborrel voor alle leden en betrokkenen rondom de stadstafels.
Blijf de Ster volgen voor verdere details!

Bestuur Hart voor Willemstad