Naar aanleiding van de toenemende klachten van inwoners over de toewijzing van sociale huurwoningen aan mensen van buiten Willemstad, is de stadsraad in actie gekomen. Veel inwoners voelen zich over het hoofd gezien bij de toewijzing van woningen, terwijl nieuwkomers de voorkeur krijgen.
Dit heeft geleid tot een verslechtering van de sociale cohesie en, in sommige gevallen, schade aan woningen.

Verzoek aan de Gemeente Moerdijk
Hart voor Willemstad heeft een verzoek ingediend bij de Gemeente Moerdijk om woonbinding als criterium op te nemen in de huisvestingsverordening voor Willemstad. Gemeenten hebben namelijk de mogelijkheid om woonbinding vast te leggen in hun lokale regelgeving. Dit zou betekenen dat inwoners die een sterke band hebben met Willemstad, zoals er lange tijd wonen, er werken, er ouders en/of familie hebben wonen, voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dit Hart voor Willemstad verzoek is onderbouwd met succesvolle voorbeelden uit steden Amsterdam en Rotterdam, waar woonbinding al jaren positieve resultaten oplevert.

Ook Woonkwartier is Gevraagd om Actie
Naast het verzoek aan de gemeente heeft Hart voor Willemstad ook woningcorporatie Woonkwartier die de sociale huurwoningen in Willemstad aanbiedt verzocht om woonbinding op te nemen in hun toewijzingsbeleid. Dit zou ervoor zorgen dat mensen met een sterke band met Willemstad de voorkeur krijgen boven nieuwkomers en dat de sociale structuur van onze gemeenschap behouden blijft.

 

Deel Uw Ervaringen
Hart voor Willemstad neemt deze problemen zeer serieus en zet zich in voor een rechtvaardige toewijzing van sociale huurwoningen aan Wilemstadters met woonbinding en anderen.

Wij roepen alle inwoners op om hun ervaringen en voorstellen met ons te delen.

Jouw input is van groot belang om de situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een woning in Willemstad.
Klik hier om naar het contactformulier te gaan.