Waterschap Brabantse Delta gaat aan de slag met de dijk tussen de Volkeraksluizen en Moerdijk-Dorp. Uit de laatste beoordeling blijkt dat delen van de dijk niet sterk genoeg zijn voor de toekomst. Van de in totaal 20,1 kilometer dijk, voldoet 7,2 kilometer niet aan de veiligheidsnormen. Dit betekent niet dat de dijk nu niet veilig is, maar dat de dijk voorbereid moet worden op veranderende (klimaat)omstandigheden. Want door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: droogte én wateroverlast. Daarom gaan het waterschap de dijk versterken, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In april is gestart met de verkenningsfase van het project. Daarbij worden alle mogelijkheden voor de dijkversterking in kaart gebracht en verschillende maatregelen onderzocht. Vervolgens worden een aantal varianten verder uitgewerkt en beoordeeld. Om uiteindelijk te komen tot de variant die de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief. De verwachting is dat het waterschap hier nog 1,5 jaar voor nodig heeft. Daarna volgt de planuitwerking waarin de gekozen oplossing in detail wordt uitgewerkt en de uitvoering wordt voorbereid (start uitvoering ca. 2029).

Bekijk de presentatie van Waterschap Brabantse Delta

Dit project biedt kansen, tijdens de Stadstafel werd door de inwoners van Willemstad aangegeven dat een vrijliggende fietspad langs de Oostdijk en een overgang bij de Oostbeer tegelijkertijd met het project gerealiseerd zouden moeten worden.
Hart voor Willemstad gaat zich inzetten om dit voor elkaar te krijgen

JOUW MENING TELT
Het waterschap zet een zogenaamd Stakeholder Journey in. Je kan je daarvoor aanmelden via:
Ingeborg Smit
i.smit@brabantsedelta.nl
06 43449675