Beste lezers,

We hopen dat u allemaal gezond de afgelopen weken bent doorgekomen. Ondanks dat de wereld stil leek te staan, speelt er stiekem toch nog van alles in Willemstad. Daarom weer tijd voor een update van een aantal recente ontwikkelingen die wij puntsgewijs voor u hebben samengevat. Heeft u desondanks toch nog vragen of mist u zaken, mail ons dan even op  info@hartvoorwillemstad.nl .

 • Scholenproject/Multifunctionele accommodatie:
  Een van de belangrijkere onderzoeken die nog moet plaatsvinden is het verkeersonderzoek rondom de locatie aan de sportvelden. Door de huidige corona crisis is er minder verkeer dan normaal en de gemeente wacht daarom met het onderzoek tot verkeersstromen weer enigszins normaal zijn. Ook kan enige vertraging ontstaan omdat de scholenbesturen momenteel druk zijn met de corona crisis. Hopelijk kunnen we in de 2e helft van 2020 weer wat snelheid in het project krijgen.
 • Energietransitie:
  Op dit gebied spelen verschillende zaken en dit raakt ons op verschillende manieren. Ooit moeten we van het gas af en hoe bereiden we ons daarop voor. De gemeente heeft een nieuw beleid bekendgemaakt voor zonnepanelen op monumenten of in het beschermd stadsgezicht. Dit roept met name bij eigenaren van de betreffende panden vragen op over wat er mogelijk is. Helaas is een eerdere info avond in Fijnaart niet doorgegaan. Het is dus van belang om het nieuwe beleid te bespreken met de gemeente. We zien ook steeds meer windmolens in en vlak bij onze gemeente verhoogd of nieuw gebouwd worden, wat gaat dat voor ons betekenen? Ook is er momenteel steeds meer vraag naar laadpalen en we gaan graag de dialoog aan hoe daar slim mee om te gaan.  We zullen dit jaar een werkgroep op richten van de Stadstafel om deze zaken bij elkaar te nemen en gezamenlijk te bespreken. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, meldt u dan aan via: info@hartvoorwillemstad.nl
 • Bastion Groningen:
  Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, is er eind vorig jaar een mooi ontwerp gemaakt voor het opknappen van Bastion Groningen met onder andere een klein amfitheater. Dit voorstel zal binnenkort door de gemeenteraad worden getoetst waarna besloten zal worden of het op de begroting voor 2021 komt.
 • Ontsluiting Oostbeer/ontwikkeling oostkant Willemstad:
  Zoals u kon lezen in de boodschap van Wethouder Dingemans lijkt de gemeente samen met de cruisesteigers een streep te zetten door de loopbrug naar de Oostdijk. Dat laatste was een onverwachte wending. Het plan voor de loopbrug staat namelijk geheel los van de steigers en is in 2011 al goedgekeurd vanuit het fiets- en wandelpadenplan. Ook het budget voor de loopbrug stond daarom al langere tijd gereserveerd. Deze verbinding is niet alleen van belang voor toerisme/wandelaars maar het is een directe ontsluiting vanuit de vesting naar de nieuwe schoollocatie op veld 1 / 2 van de Kogelvangers. Ook vormt het een aantrekkelijk pluspunt voor jachtbezitters/passanten die vanuit de havens kunnen recreëren in het zwembad. We hebben dit inmiddels aanhangig gemaakt bij de gemeente.
 • Ondernemersbijeenkomsten:
  Er was vanuit de stadstafel al langer behoefte aan een forum waar ondernemers en ambtenaren lopende zaken kunnen bespreken. Daarnaast is het een potentieel forum om de onderlinge banden tussen ondernemers te versterken. Op woensdag 29 april heeft de eerste Willemstadse ondernemersbijeenkomst ‘online’ plaatsgevonden met een stuk of tien ondernemers, wethouder Dingemans, ambtenaren van de gemeente en bestuursleden van Hart voor Willemstad. Dit was een eerste goede stap en dit zal breder getrokken worden en binnenkort hopelijk weer face to face. De recente Corona afsluitingen van Willemstad zijn een voorbeeld waar een betere uitwisseling van ideeën tussen ondernemers en gemeente van belang is. In de sessie van 29 april is de afsluiting van Willemstad uitgebreid ter sprake gekomen en mede op basis daarvan is het regime aangepast.
 • Appartementen/Havenfront:
  Zoals u weet is het perceel langs de waterlijn begin dit jaar over genomen door de ontwikkelaar Blokland. Het is de bedoeling om een gesprek te laten plaatsvinden tussen de werkgroep van de stadstafel, de gemeente en de ontwikkelaar, maar ook dit is uitgesteld vanwege Corona. Zodra dit mogelijk is, wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Wij houden u op de hoogte.
 • Woningen moestuinen oostkant Willemstad.
  Hier zal binnenkort een startdocument voor gemaakt worden door de gemeente. Dit is niet meer dan een omschrijving van het project. De gemeente is al in contact getreden met de omwonenden. In het verlengde hiervan zal er te zijner tijd ook een werkgroep opgericht om toekomstige uitbreiding (en inbreiding) van Willemstad breder te bespreken. In het verleden zijn al meer plannen geopperd en in de structuurvisie van de provincie is al beschreven waar potentiele uitbreiding kan plaatsvinden.
 • Visie Toerisme/Recreatie.
  De definitieve afronding hiervan heeft even op zich laten wachten omdat de ontwikkelingen met betrekking tot de steigers en waterlijn voorrang hadden, maar hier zullen we binnenkort in De Ster een uitgebreide update geven.
 • De werkgroep ouderen (WOW) onder leiding van Edwin van Noordt is in gesprek met de gemeente en Woonkwartier. De werkgroep heeft aangedrongen aan het geven van voorrang van inwoners van Willemstad/Helwijk bij het toewijzen van sociale huurwoningen. De gemeente zal dit meenemen in het aanstaande overleg met Woonkwartier. Formeel mag woonkwartier geen voorrang geven aan Willemstadters maar omdat er relatief weinig aanbod is van sociale huurwoningen en heel Nederland mag reageren is de kans voor Willemstadters uitermate klein om een huis te krijgen binnen onze gemeenschap.
 • Website:
  momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe website van Hart voor Willemstad. Doel is om een toegankelijk platform beschikbaar te hebben om de informatie en onder andere ook de (visie)documenten en presentaties beschikbaar te stellen aan leden, lezers van de Ster, en bewoners en ondernemers van Willemstad.
 • Jaarvergadering:
  normaliter hadden we in april onze ALV moeten organiseren. Vanwege de corona situatie is dit helaas is dit niet mogelijk en zullen we geduld moeten hebben tot later dit jaar.

Ten slotte willen we alle nieuwe leden bedanken die zich aangemeld hebben op basis van de oproep in De Ster van eind maart. Het doet ons goed om te zien dat er zoveel support is in Willemstad. U kunt zich vanzelfsprekend ook nog aanmelden via info@hartvoorwillemstad.nl

 

Hartelijke groeten,

Namens het bestuur van Hart voor Willemstad Caesar Luikenaar, Willem Vermeiden, Sander Nolen, Martin Buil en Ingomar Souren