Artikel in De Ster van 6 juni j.l.

In De Ster van afgelopen zaterdag 6 juni werden 2 artikelen geplaatst met betrekking tot de appartementen aan het Havenfront. De projectontwikkelaars zullen hun plannen rechtstreeks aan bieden aan de gemeente Moerdijk. ‘De stadstafel’ legt zich hier niet bij neer en zal het plan van de projectontwikkelaars daarom via een peiling alsnog voorleggen aan de inwoners van Willemstad. Dit zal de komende weken gebeuren.