Haringvlietbrug zeven nachten gestremd in april en mei

Vanaf 25 maart tot begin juni dit jaar vervangt Rijkswaterstaat een deel van de klemmen waarmee de brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. De meeste klemmen waren al vervangen door een nieuw type, nu worden ook de nog resterende oude klemmen vervangen. Omdat de brugklep en het bedieningsmechanisme van de brug bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt, blijft uit voorzorg ook na het vervangen van de klemmen de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug van kracht. Hierdoor blijft de brug naar verwachting tot aan de renovatie volgend jaar veilig.

Voor een deel van deze werkzaamheden moet de brugklep geopend zijn en is de brug gestremd voor het verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt dit werk niet overdag uitgevoerd, maar in zeven doordeweekse nachten in de periode vanaf 20 april tot en met 20 mei. De werkzaamheden hebben geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart.

 Afsluitingen wegverkeer

 De brug is gestremd voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan op:

  • Woensdag 20 april van 22.00 uur t/m donderdag 21 april 05.00 uur
  • Donderdag 21 april van 22.00 uur t/m vrijdag 22 april 05.00 uur
  • Vrijdag 22 april van 22.00 uur t/m zaterdag 23 april 08.00 uur
  • Maandag 16 mei 22.00 uur t/m dinsdag 17 mei 05.00 uur
  • Dinsdag 17 mei 22.00 uur t/m woensdag 18 mei 05.00 uur
  • Woensdag 18 mei 22.00 uur t/m donderdag 19 mei 05.00 uur
  • Donderdag 19 mei 05.00 uur t/m vrijdag 20 mei 05.00 uur

Als reserve houden we aan:

  • Maandag 23 mei 2022 van 22.00 uur t/m dinsdag 24 mei 05.00 uur
  • Dinsdag 24 mei van 22.00 uur t/m woensdag 25 mei 05.00 uur

De reservenachten worden alleen gebruikt als de voortgang van het werk in het gedrang komt, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden.

Op de aanrijroutes naar de brug worden vooraf tijdig borden geplaatst om de stremmingen aan te kondigen. Omdat de maatregelen laat op de avond en ’s nachts plaatsvinden zijn er geen aanvullende maatregelen getroffen voor (brom)fietsers en tractoren.

Vervanging klemmen

Het rijdek van de brug is met 700 klemmen bevestigd aan de klep. Medio vorig jaar bleek dat loskomende klemmen een risico waren voor passerende scheepvaart. Dit vond plaats halverwege een aktie om nieuw ontworpen klemmen te installeren. De oude klemmen waren aan vervanging toe. Deze werkzaamheden zijn toen opgeschort. Bij de montage van de nieuwe klemmen waren er aanvankelijk wat problemen waardoor ze niet meteen het gewenste resultaat gaven. Dit is hersteld en uit onze inspecties blijkt dat de klemmen nu goed functioneren en dat de resterende oude klemmen beter ook vervangen kunnen worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een tijdelijk werkplatform onder de brugklep en vanaf de inspectiewagen onder de brug.