Geacht leden,

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van Hart voor Willemstad.

Datum: 4 oktober 2021
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: De Campagne (gebouw watersportvereniging)

Na afloop van de vergadering willen we graag met jullie het glas heffen op het afgelopen jaar.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op 4 oktober.

Het bestuur

Agenda

Notulen ALV 2020