Afgeronde projecten

Verslag inspraakavond Gemeente betreffend Terras openings tijden Willemstad

Afgelopen donderdagavond hebben een zestal inwoners van Willemstad ingesproken bij een commissievergadering van de Moerdijkse gemeenteraad die onder andere een voorstel voor aanpassing van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) ten tafel komen als voorbereiding van de raadsvergadering van 27 september a.s.

De belangrijkste wijziging van deze APV was het gelijktrekken van sluitingstijden van horeca met die van de terrassen in Moerdijk. Feitelijk zouden hiermee de terrassen tot 0200 open mogen zijn.

Hart voor Willemstad en een aantal bewoners hebben vragen gesteld hierover aan de verschillende fracties en ook zichzelf aanmeldt om gebruik te maken van inspreekrecht tijdens de vergadering op 6 September. Voor burgemeester, college en aanwezige raadsleden een eyeopener in de zin dat het goed was om ook een keer de kant van de bewoners te horen.

Wat vooral zwaar valt voor bewoners is de snelheid van de verandering van deze APV , en ook dat de eventuele uitvoering ervan haaks staat op wat er in eerder stadium verbaal is afgesproken door burgemeester met horeca Willemstad in een “Gentlemens agreement”

Iets wat overigens door bewoners niet gedragen wordt omdat hier de bewoners noch stadstafel in gekend zijn.

De laatste 2 jaar zijn er verschillende zaken aan bod gekomen waarbij terrassen nu in plaats van alleen zomer ook ‘s winters open mogen. De burgemeester is verschillende keren in Willemstad aanwezig geweest maar dit heeft helaas niet tot voldoende resultaat geleid. Allerlei mondelinge afspraken worden verder niet gehandhaafd. Er is nu vanuit de bevolking behoefte aan duidelijkheid: zwart/witte afspraken die vooral te handhaven zijn.

Status : Vooralsnog is het voorstel van de wijziging van de APV van tafel en is het plan om een bijeenkomst te organiseren met alle betrokkenen voorafgaand aan de stadstafel van 1 Oktober en op 1 october zelf een update te geven aan iedereen die geintresseerd is van de voortgang van deze gesprekken.

Hierbij zal inspraak mogelijk zijn zoals men gewend is van de stadstafels en we hopen dan ook op een grote aanwezigheid van Willemstadters die avond.

Met groet

Hart Voor Willemstad